Welkom bij de Cognitieve Toets Detailhandel, Beauty & Wellness

Deze toets gebruiken wij uitsluitend om het denk en werkniveau van onze cursisten te bepalen, dus of je de toets wel of niet haalt is niet bepalend voor je definitieve toelating tot het Detailhandel, Beauty & Wellness traject.

De toets bestaat uit 20 vragen en voor elke vraag is maximaal 5 punten te behalen. De hoogst mogelijke score is 100 punten.

Succes!

Naam